บอกต่อได้เลย!! เอกสาร 6 อย่างนี้ ถ้าหายไม่ต้องไปแจ้งหายนะ ไปทำใหม่ได้เลย

loading...

 

 
 
บอกต่อได้เลย!! เอกสาร 6 อย่างนี้ ถ้าหายไม่ต้องไปแจ้งหายนะ ไปทำใหม่ได้เลย

 

1. สำเนาทะเบียนบ้านหาย

การดำเนินการ

ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

2. บัตรประชาชนหาย

การดำเนินการ

ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้น ให้นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

3. แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย

การดำเนินการ

ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการทำใหม่ได้เลย

loading...

4. ใบอนุญาตขับขี่หาย

การดำเนินการ

ให้นำบัตรประชาชน ไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และคุณไม่ต้องสอบขับขี่รถใหม่ เพียงแต่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพ ก็ได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม

5. บัตรประกันสังคม และ บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย

การดำเนินการ

ให้ท่านนำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคม หรือติดต่อผ่านฝ่าย HR ของบริษัทตนเอง

6. บัตรผู้ประจำตัวผู้เสียภาษี

การดำเนินการ

ให้ท่านนำบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน

ขอบคุณข้อมูลจาก… สน.พญาไท / http://www.naarn.com/1591/

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************