10 ขั้นตอนสำคัญ ลดน้ำหนัก ลดรอบเอว..ดังนี้

loading...

 

การลดน้ำหนักให้ได้ผล ทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะลดน้ำหนัก
ข้อดีของการลดน้ำหนักที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการใส่เสื้อผ้าแล้วไม่อึดอัดแถมยังดูดีขึ้น เดินไปไหนมาไหนคล่องแคล่วขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดสารพัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

1.มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นจริง ที่จะลดน้ำหนัก ลดเอว

2.สร้างความคิดที่ดี เช่น เราสามารถลดน้ำหนัก ลดเอวได้

3.ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นไปได้ของน้ำหนักที่จะลด โดยน้ำหนักจะต้องไม่ลดมากจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4.ลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ ควรลดประมาณ 5-10 % ของน้ำหนักตัวเมื่อเริ่มลด เช่น น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ควรลดประมาณ 3.5- 7 กิโลกรัม

loading...

5.อัตราการลดน้ำหนักที่เหมาะสม คือ สัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัม ถึง หนึ่งกิโลกรัม

6.ควบคุมพลังงาน จากอาหารให้ลดลง แต่ไม่ควรน้อยกว่าวันละ 1200 กิโลแคลอรี สำหรับผู้หญิงและไม่ควรน้อยกว่าวันละ 1600 กิโลแคลอรี
สำหรับผู้ชาย

7.กินอาหารทุกมื้อ ต้องไม่งดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง เพราะน้ำหนักจะกลับมาเร็วเมื่อคุณไม่สามารถควบคุมอาหารได้ต่อเนื่อง

8.ลดปริมาณอาหารทุกมื้อที่รับประทาน
เช่น สัปดาห์แรกลดอาหารไปหนึ่งในสาม สัปดาห์ต่อไปลดลงครึ่งหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้น หรือเริ่มแรกลดข้าวลงมื้อละ 1 ทัพพี งดของหวาน ลูกอม
น้ำหวาน น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แล้วกินผัก ผลไม้ที่รสไม่หวานและมีกากใยให้มากขึ้น (กากใยจะไปขวางการดูดซึมไขมันที่ลำไส้เล็ก)

9.มีความอดทน ถ้ารู้สึกหิวทั้งๆ ที่เพิ่งกินไป ให้ใช้วิธีเปลี่ยนอิริยาบถไปทำอย่างอื่นแทนเพียง 10 นาทีก็จะหายหิวได้ แต่ถ้าไม่หายหิวก็ให้กินผลไม้
รสไม่หวานคำสองคำ หรือดื่มน้ำเปล่าช่วยบรรเทาความหิว

10.เคี้ยวอาหารช้าๆ ใช้เวลาเคี้ยวประมาณ 30 ครั้งต่อ 1 คำ และส่งความรู้สึกในรสชาติของอาหารให้สมองรับรู้ ศูนย์ควบคุมความหิว-ความอิ่ม
ที่สมองจะรับรู้ว่ากินอิ่มแล้ว ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที ดังนั้น อาหาร 1 จานเล็กในมื้อนั้น ควรใช้เวลาในการรับประทานไม่น้อยกว่า 15 นาที

ที่มา http://nutrition.anamai.moph.go.th/konthai56/weight-waist.php
ภาพ : https://www.pinterest.com/rbudd26/workouts/

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************