เวรกรรมไม่อาจหนีพ้น มีสิ่งขวางทางเจริญ วิธีอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแบบเจาะจง!

loading...
เวรกรรมไม่อาจหนีพ้น มีสิ่งขวางทางเจริญ วิธีอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแบบเจาะจง!


หากพูดถึงเรื่องเวรกรรม แน่นอนว่าคงไม่มีใครหลีกหนีพ้น เพราะการสร้างเวรกรรมอาจเกิดขึ้นในชาติปัจจุบัน หรือในชาติก่อนๆ วันนี้เรามีคำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแบบเจาะจง

loading...

“ด้วยเดชะผลบุญที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้ ขออุทิศให้แก่……………………….
ที่ข้าพเจ้าเคยทำร้ายเบียดเบียน ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งที่เจตนาก็ดี
ทั้งที่ไม่เจตนาก็ดี จะด้วยมโนกรรม วจีกรรม กายกรรม
ที่ส่งผลให้ข้าพเจ้าป่วยเป็นโรค……… ข้าพเจ้าสำนึกในกรรมแล้ว
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและขอให้อานิสงส์ที่ทำให้ครั้งนี้
ส่งผลให้เจ้ากรรมนายเวรปลดปล่อยกรรมให้แก่ข้าพเจ้า และครอบครัว
และแม้แต่กรรมใด ๆ ที่ท่านทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าก็ขอ อโหสิกรรมให้เช่นเดียวกัน”

บทความจาก…… facebook พระอธิการ นพดล กันตสีโล วัดหนองรั้ว

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************