สุดยอด!!! การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า (กบคอนโด) เลี้ยงง่าย สร้างรายได้เสริม

loading...
3
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า (กบคอนโด) เป็นการนำเอายางรถยนต์เก่ามาเรียงซ้อนกันประมาณ 3 ชั้น แล้วใส่น้ำในล้อรถยนต์เล็กน้อยเพื่อที่กบจะได้เข้าไปอาศัย ทำให้ประหยัดเนื้อที่และงบประมาณมากกว่าการสร้างบ่อซีเมนต์พันธุ์กบที่นำมา เลี้ยง
กบที่เหมาะสมจะนำมาทำการเพาะเลี้ยงนี้ได้แก่ กบนา

กบนา เป็นกบที่มีความเจริญเติบโตเร็ว โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร 3-4 กิโลกรัม ได้เนื้อกบ 1 กิโลกรัม ทั้งยังเป็นกบที่มีผู้นิยมนำไปประกอบอาหารบริโภคมากกว่ากบพันธุ์อื่น ๆ ลักษณะของกบนานั้นตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่ากบตัวเมีย และส่วนที่เห็นได้ชัดก็คือ กบตัวผู้เมื่อจับพลิกหงายขึ้นจะเห็นมีกล่องเสียงอยู่ใต้คางแถว ๆ มุมปากล่างทั้งสองข้าง ในช่วงฤดูผสมพันธุ์กบตัวผู้จะส่งเสียงร้อง และในขณะที่ร้องนั้นส่วนของกล่องเสียงจะพองโตและใส ส่วนกบตัวเมียจะมองไม่เห็นส่วนของกล่องเสียงดังกล่าว กบตัวเมียก็ร้องเช่นเดียวกันแต่ร้องเสียงเบา ถ้าอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ กบตัวเมียที่มีไข่แก่จะสังเกตเห็นส่วนของท้องบวมและใหญ่กว่าปกติ ขณะเดียวกันที่กบตัวผู้จะส่งเสียงร้องบ่อยครั้งและสีของลำตัวออกเป็นสี เหลืองอ่อน หรือมีสีเหลืองใต้ขาเห็นชัดกว่าตัวเมีย ถึงอย่างไรสีของกบจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย

1.วัสดุอุปกรณ์
– ยางรถยนต์ (ยางรถแทรกเตอร์ เลี้ยงได้ 100 ตัว , ยางรถสิบล้อ เลี้ยงได้ 50 ตัว , ยางรถหกล้อ เลี้ยงได้ 30 ตัว , ยางรถสี่ล้อ เลี้ยงได้ 20 ตัว)
– ทรายหยาบ , หินเกล็ด
– ตะแกรง
– ถาดวางอาหาร
– ปูนขาว
– พันธุ์กบ
– อาหารกบ

2.วิธีดำเนินการ

2.1 คัดเลือกพื้นที่(แสงแดดรำไร)
2.2 ใช้ทรายหยาบถมหนา ประมาณ 6 นิ้ว
2.3 ใช้ตะแกรงรองพื้นแล้วเทหินเกล็ดทับตะแกรง หนาประมาณ 3 นิ้ว
2.4 วางคอนโด(ยางรถยนต์) 3 ชั้น ซ้อนทับกัน แล้ววางถาดอาหารลงบนพื้นหินเกล็ด
2.5 นำพันธุ์กบลงเลี้ยง แล้วนำตะแกรงปิดด้านบน กันกบกระโดดออก

3.อัตราการปล่อย

การ เลี้ยงให้เลือกซื้อลูกกบที่มีอายุประมาณ 1-2 เดือน นำมาปล่อยเลี้ยง (คัดเลือกกบที่กินอาหารเม็ดได้แล้วถ้ากบยังกินอาหารเม็ดไม่เป็น เมื่อปล่อยลงเลี้ยงในคอนโดฯ กบจะตายทั้งหมด กรณีที่เกษตรกรปล่อยกบที่มีขนาดใหญ่เกินไปที่มีอายุมากกว่า 2 เดือน ลงเลี้ยงในคอนโดฯ จะพบกบตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากกบปรับสภาพไม่ได้) ซึ่งล้อรถยนต์เก่า1 ชุด (1 ชุด = 3 เส้น) สามารถลี้ยงกบได้ 150 ตัว

4.การให้อาหารและการดูแล

loading...

4.1 ให้อาหารปลาดุกเม็ด ใส่ลงในถาดให้อาหาร เช้า – เย็น
4.2 ให้อาหารเสริมเป็นผักบุ้งหั่นฝอย ให้กิน 2 วัน ต่อ ครั้ง
4.3 ใช้ไฟส่องล่อแมลงให้กิน เป็นอาหารเสริม (ผู้เลี้ยงจะเสริมอาหารสดช่วยขุนได้ยิ่งดี เช่น กุ้ง หอย ปู และปลา เป็นต้น จะได้กบที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดเพียงอย่างเดียว)
4.4 ใส่น้ำลงในคอนโด และถ่ายน้ำทุก 3 วัน
4.5 หมั่นล้างหินและอุปกรณ์ให้สะอาด
4.6 ควรคัดขนาดกบที่เลี้ยงให้มีขนาดใกล้เคียงกัน
4.7 ใช้ปูนขาวหว่านลงพื้นกำจัดเชื้อโรคเป็นครั้งคราว

5.ใช้เวลา เลี้ยง 3 – 4 เดือน มีขนาด 4-6 ตัว / กิโลกรัม ก็สามารถจับจำหน่ายได้

**ข้อควรระวังในการเลี้ยงกบในคอนโด**

อายุ ของกบที่จะนำมาเลี้ยงในคอนโดฯ ถ้ามีอายุมากกว่า 90 วัน มักจะพบปัญหาเรื่องกบเครียด เพราะอยู่ในที่มืดและแคบ อาจจะมีผลให้กบตายหรือการกินอาหารของกบยืดระยะเวลานานออกไปจาก 3 เดือน ไปถึง 4 เดือน ถึงจะจับขายได้ สถานที่จัดการวางคอนโดฯ นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ หลักการสำคัญควรจะวางอย่าให้ตากแดดโดยตรง เพราะยางรถจะร้อนมีผลทำให้น้ำที่อยู่ในคอนโดฯ ร้อนตามไปด้วย ควรจะวางในบริเวณที่มีแสงรำไร
การผสมพันธุ์แต่ละรุ่นควรเปลี่ยนพ่อพันธุ์ตลอดเพื่อป้องกันปัญหาเลือดชิด

**ข้อดีของการเลี้ยงกบคอนโด**

การ เลี้ยงกบในรูปแบบนี้ใช้สถานที่เลี้ยงไม่มากนัก เหมาะที่จะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพในครัวเรือน เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า ยางรถที่นำมาใช้สร้างคอนโดฯ เลี้ยงกบ มีหลายคนไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หลายคนปล่อยทิ้งไว้เป็นที่เลี้ยงยุงด้วยซ้ำไป เป็นวิธีการนำเอาของที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา: สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************