เคยงงกันไหม?!! การนับลำดับญาติ 10 ชั่วคน!! คราวนี้เรียกไม่ผิดแน่ๆ!!

loading...

อยากรู้ไหม? คนไทยมีวิธีนับสาแหรกตระกูล หรือ การลำดับญาติของไทย (Family Trees) กันอย่างไร นานมาแล้วที่เรามีวิธีการนับสาแหรกวงศ์ตระกูล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของครอบครัว เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครคือต้นตระกูลหรือเครือญาติของตนเอง

01

ซึ่งมีวิธีการนับลำดับญาติ 10 ชั่วคน มีดังต่อไปนี้ค่ะ

1.เชียด หรือ เทียด เป็นพ่อหรือแม่ของชวดหรือทวด

2.ชวด หรือ ทวด เป็นพ่อหรือแม่ของปู่ย่าตายาย

3.ปู่ และ ย่า เป็นพ่อกับแม่ของพ่อ ตา และ ยาย เป็นพ่อกับแม่ของแม่

4.พ่อ กับ แม่ เป็นพ่อกับแม่ผู้ให้กำเนิดลูก

loading...

5.ลูก เป็นลูก หรือผู้มีกำเนิดมาจากพ่อกับแม่

6.หลาน เป็นลูกของลูก

7.เหลน เป็นลูกของหลานที่เป็นลูกของลูก

8.ลื่อ เป็นลูกของเหลน

9.ลืบ เป็นลูกของลื่อ

10.ลืด เป็นลูกของลืบ

 

อ้างอิง…ชวนพิศ เชาวน์สกุล ราชบัณฑิตยสถาน / Photo By www.learningchocolate.com

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************