เตือน “ผู้ป่วยไต” ห้ามกินมะเฟือง เสี่ยงต่ออาการไตวายเฉียบพลัน

loading...

 

เตือน “ผู้ป่วยไต” ห้ามกินมะเฟือง เสี่ยงต่ออาการไตวายเฉียบพลัน

“หมอรามา” เตือน “ผู้ป่วยไต” หลีกเลี่ยงการรับประทานมะเฟือง ชี้เสี่ยงต่ออาการไตวายเฉียบพลัน เหตุมีปริมาณกรดออกซาลิคสูง

Advertisements

รศ.นพ.ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร อายุรแพทย์ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มะเฟืองเป็นผลไม้เขตร้อนที่คนไทยนิยมรับประทาน โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีความนิยมและโฆษณาสรรพคุณว่า สามารถลดน้ำตาลได้และดีต่อผู้ป่วยเบาหวานนั้น จากการทบทวนงานวิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่สนับสนุนในเรื่องดังกล่าวมากนัก แต่พบว่ามีข้อควรระวังในการรับประทานมะเฟือง โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคไต การรับประทานมะเฟืองสามารถทำให้เกิดอาการไตวาย และส่งผลกระทบต่อสมองทำให้เกิดภาวะชักได้ เพราะในมะเฟือง โดยเฉพาะมะเฟืองชนิดเปรี้ยวจะมีสารบางชนิดที่ผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้

loading...

“ผลการศึกษาพบว่า ในมะเฟืองเปรี้ยวจะมีปริมาณกรดออกซาลิคมากกว่ามะเฟืองชนิดหวาน ซึ่งในผู้ป่วยโรคไต โดยเฉพาะระยะ 4-5 ที่ต้องฟอกไตแล้ว จะไม่สามารถขับสารชนิดนี้ได้ ทำให้แม้แต่การกินเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลต่อสมองได้ ทำให้สะอึก ซึมและชักได้ ส่วนผู้ป่วยไตระยะปานกลาง หากรับประทานมากเกินไป ก็ทำให้เกิดอาการได้เช่นกัน และจะทำห้ไตเสื่อมลง จึงเป็นกลุ่มที่ต้องระวัง ส่วนคนทั่วไปสามารถรับประทานได้ แต่ต้องไม่มากจนเกินไป” รศ.นพ.ม.ล.ชาครีย์ กล่าว

นอกจากนี้ รพ.รามาฯ เคยพบผู้ป่วยที่มีอาการไตวายเฉียบพลันจากมะเฟือง 2-3 ราย โดยพบว่า รายหนึ่งมีอาการไตอยู่ก่อน ส่วนอีกรายอายุประมาณ 20 ปี ได้ดื่มน้ำคั้นสดของมะเฟืองประมาณ 1ลิตร ทำให้ปัสสาวะไม่ออก เมื่อตรวจได้พบตะกอนออกซาเลตในไต โดยในประเทศแถบเอเซียก็พบกรณีลักษณะดังกล่าวเช่นกัน และมีงานวิจัยจากประเทศไตหวัน ที่ทำในหนูทดลองพบว่าทำให้เกิดนิ่วในไต อย่างไรก็ตาม การรับประทานมะเฟืองในคนทั่วไปสามารถทำได้ แต่ควรระวังในผู้ป่วยไต และผู้สูงอายุ เพราะอาจมีโรคไตหรือความเสื่อมของไตมากกว่าคนปกติ

ข้อมูลดีๆจาก thaihealth

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************