8 โรคอันตราย ต้องระวังเมื่อขูดหินปูน เสี่ยงตายได้เลย

loading...

 

การขูดหินปูนช่วยลดปัญหาทางสุขภาพปากและฟัน และช่วยลดปัญหากลิ่นปากลงได้ แต่ถ้าคุณไม่ระวัง อาจจะเกิดโรคบางอย่าง
เนื่องจากการขูดหินปูนได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกมาเตือนผู้ป่วย 8 โรคที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย และควรแจ้งทันตแพทย์อาการของตัวเองก่อนเข้ารับบริการทำฟันหรือขูดหินปูน ดังต่อไปนี้

หินปูน หรือหินน้ำลาย เป็นคราบจุลินทรีย์ ที่มีการสะสมของแคลซียมในน้ำลายในระยะเวลาหนึ่ง จนเกิดการแข็งตัวคล้ายหินปูนที่เราพบตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนนี้จะมีการสะสมของเชื้อโรคหลายชนิด และเป็นแหล่งผลิตสารพิษที่เป็นสาเหตุทำให้เหงือกอักเสบและเป็นโรคปริทันต์ได้

คนไทยวัยทำงานกว่าร้อยละ 70 มีหินปูนเกาะบนตัวฟัน และต้องได้รับการดูแลโดยการขูดหินปูน ซึ่งการขูดหินปูนทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือขจัดหินปูนแบบที่มีความสั่น สะเทือนทำให้หินปูนหลุดออก และยังมีเครื่องมือชิ้นเล็ก Hand instruments เพื่อช่วยขูดหินปูนโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งในขั้นตอนนี้ อาจทำให้มีเลือดออกบ้าง มากน้อยแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางโรค ที่ต้องระวังและแจ้งทันตเพทย์ก่อนทุกครั้งที่เข้ารับบริการทำฟันหรือขูดหินปูน ได้แก่

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มโรคที่เลือดออกง่ายและหยุดไหลยาก ได้แก่
1. โรคเกล็ดเลือดต่ำหรือโรคฮีโมฟีเลีย อาจมีจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามร่างกายร่วมด้วย
2. โรคไตและผู้ที่มีประวัติเคยล้างไต เพราะจะได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
3. ผู้ที่มีประวัติการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและการใช้ยาละลายลิ่มเลือด

loading...

กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่อาจแสดงอาการในระหว่างการทำฟัน ได้แก่
1. โรคหัวใจ อาจมีอาการเจ็บหน้าอก หอบ เหนื่อยง่าย ใจสั่น
2. โรคหอบหืด อาจมีอาการหอบเหนื่อย ต้องมียาพ่นประจำ และได้รับยา Steriod
3. โรคลมชัก
4. โรคความดันโลหิตสูง
5. โรคเบาหวาน มีผลกระทบเรื่องแผลที่หายยากกว่าคนปกติ

ทั้ง 8 โรคนี้จำเป็นต้องแจ้งให้ทันตแพทย์ได้รับทราบก่อน ทันตแพทย์จะได้ช่วยป้องกันและเตรียมความพร้อมในกรณีที่อาการกำเริบได้

ทั้งนี้ จะดีกว่าถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลและป้องกันการเกิดหินปูนหรือหินน้ำลาย ซึ่งหัวใจสำคัญก็คือ การกำจัดคราบจุลินทรีย์โดยแปรงฟันให้สะอาด ทำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ทั้งเช้าและก่อนนอน หรือหลังรับประทานอาหาร โดยเฉพาะบริเวณคอฟันที่เป็นส่วนที่มีการสะสมของคราบจุลินทรีย์จนกลายเป็นหินปูนได้มากที่สุด

นอกจากนี้ แนะนำให้มาตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ทุกปี หากมีหินปูนก็ควรขูดหินปูนอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดีและลดการสูญเสียฟันในอนาคต

ต่อไปนี้…ใครที่มีโรคประจำตัวที่กล่าวมาข้างต้น ก็ควรจะไปเข้ารับการบริการขูดหินปูนทุกครั้ง นอกจากจะไม่ลืมเบิกประกันสังคมแล้ว ต้องไม่ลืมแจ้งคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโรคประจำตัวด้วย เพราะอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราทุกคนนะคะ

ที่มา – www.thaijobsgov.com/jobs=category/สาระน่ารู้/page/2

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************