คาถาบริจาคโลงศพผู้ไร้ญาติ อานิสงส์เสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง ต้านเคราะห์ภัย

loading...
 
คาถาบริจาคโลงศพผู้ไร้ญาติ อานิสงส์เสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง ต้านเคราะห์ภัย

ตั้งนะโม 3 จบ

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง ฉะวะกะนะกะมัญชุลัง สะปะริวารัง มะหาชะนัสสะ สาธาระณัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภัณเต อะยัง มะหาชะนัสสะ สาธารณะณัตถายะ ฉะวะกะนะกะมัญชุสายะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายหีบทอง ตั้งศพไร้ญาติ พร้อมของบริวารนี้ แกสงฆ์ เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชน บุญทานที่ทำชื่อว่าความเจ็บอย่าได้ ความไข้อย่างได้เห็น ความเข็ญอย่าได้มี ขอให้เป็นเศรษฐี คฤหบดี มนตรี พระยา คนพาลอย่าได้พบ ขอให้ประสบคนมีปัญญา ขอให้ตัวข้าพบพระศรีอาริย์ เทอญฯ

loading...

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………

ขอทำบุญเพื่อแผ่บุญกุศลให้……………………………………………..

*** อนิสงค์ของการทำบุญโลงศพ ซื้อโลงศพบริจาคศพอนาถาไร้ญาติ จะได้อานิสงส์แรงยิ่งนักการทำบุญเช่นนี้ จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง สามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบาได้


อ้างอิง…พระอธิการ นพดล กันตสีโล วัดหนองรั้ว

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************