เคยสงใสกันมั้ย!! ว่าทำไมห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร…เรื่องเล่าจากปากคนโบราณ

loading...

22222222222

สมัยพุทธกาลนักบวชอยู่ได้ด้วยการรอรับอาหารจากชาวบ้าน ไม่ได้ปรุงอาหารเองเพราะจะต้องศึกษาพระธรรมออกโปรดสัตว์ สั่งสอนชาวบ้าน และพระพุทธเจ้าเองก็ทรงสอนให้สาวกตนดำรงอยู่ด้วยอาหารที่ไปขอบิณฑบาตจากชาว บ้านมาเลี้ยงชีพ

ดังนั้นการไปขอบิณฑบาตจะต้องไปอย่างสุภาพไม่สวมรองเท้า เดินเท้าเปล่าเป็นการเคารพผู้ให้อาหาร ส่วนผู้ให้เองเมื่อพบพระสงฆ์ไม่สวมรองเท้าก็ไม่สวมเป็นการแสดงความเคารพตอบ

บางความเชื่อว่าเมื่อพระสงฆ์ไม่สวมรองเท้า การที่ผู้ใส่บาตรสวมรองเท้าเป็นการอยู่สูงกว่าพระจะบาป

loading...

แท้จริงมีข้อละเว้นในกรณีที่การบิณฑบาตไปในที่กันดาน มีทางเดินเป็นก้อนกรวดไม่เรียบ ทำให้การไปบิณฑบาตแล้วเจ็บเท้า อย่างเช่นกรณีพระสังกัจจายน์ออกบิณฑบาตไปในที่กันดานพระพุทธเจ้าก็อนุโลมให้ สวมรองเท้า

กรณีพระสงฆ์บางรูปมีอาการบาดเจ็บที่เท้าไม่ว่าจะได้รับอุบัติเหตุหรือจากโรค ภัยบางโรค ความชราภาพจะสวมก็ได้ ปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปมากพระสงฆ์มีการสวมใส่รองเท้าขณะ

สรุปสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ากำหนดว่าจะสวมก็ได้ไม่สวมก็ได้ ปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปมากพระสงฆ์มีการสวมใส่รองเท้าและไม่ใส่เช่นกัน ส่วนผู้ใส่บาตรไม่ควรสวมรองเท้าเป็นการแสดงความเคารพกับพระสงฆ์เวลาบิณฑบาต

อย่างไรก็ตามชาวพุทธเวลาจะบิณฑบาต ควรนำอาหารที่เป็นผลดีกับสุขภาพของพระสงฆ์เพราะปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่ชราภาพ เกิดอาพาธด้วยโรคเบาหวาน ความดันสูง และโรคไขมันในเส้นเลือดสูงสามเณรจำนวนมากเป็นโรคอ้วนจากการที่มีผู้ใส่บาตร ด้วยอาหารมงคลและอาหารที่ผู้ล่วงลับโปรดปรานเป็นต้นว่าทองหยิบ ทองหยอด ขาหมู และธรรมเนียมพระสงฆ์ก็เลือกรับอาหารไม่ได้

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************