เตือน!!คนหางานในอินเตอร์เน็ต ระวังถูกหลอก หลอกแบบไหนต้องอ่าน!!!

loading...

กรมการจัดหางาน เตือนคนหางานระวังถูกหลอกไปทำงานสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ทางอินเทอร์เน็ตโดยหลอกลวงว่าได้รับการพิจารณาเข้าทำงานแล้วและให้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีข้อมูลหรือผู้รับผิดชอบและไม่สามารถติดต่อได้แต่อย่างใด 

 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-1

 
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจาก ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ว่ามีบริษัทที่อ้างว่ามีที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยเฉพาะบริษัทที่อ้างว่าประกอบกิจการด้านน้ำมันหรือพลังงาน ซึ่งฝ่ายแรงงานฯ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฎว่าไม่พบข้อมูลหรือผู้ที่รับผิดชอบและไม่สามารถติดต่อได้แต่อย่างใด โดยพฤติกรรมการหลอกลวงได้แก่ บริษัทจะแจ้งว่าผู้สมัครเป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงาน โดยจะได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนในอัตราที่สูง โดยให้ติดต่อชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าทำวีซ่า หรือค่าหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัทก่อนที่จะทำใบอนุญาตทำงานให้ ทั้งนี้การจ้างงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์จะเป็นระบบสปอนเซอร์ คือนายจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้ามาทำงานของคนงานทั้งหมด รวมทั้งค่าวีซ่าและค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อโอนเงินให้กับบริษัทดังกล่าวเป็นอันขาด จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องในประเทศที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่

loading...

 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-2
นายอารักษ์ กล่าวต่อว่า ในการรับสมัครคนงานเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง นายจ้างจะต้องนำเอกสารการจ้างงานมายื่นต่อสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ (กรณีที่มีสำนักงานแรงงานฯ ตั้งอยู่) หรือสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้ตรวจสอบก่อนว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้จ้างงานคนงานต่างชาติจริง รวมทั้งบริษัทมีที่ตั้ง มีใบประกอบธุรกิจและสัญญาจ้างสอดคล้องกับอัตราค่าจ้างที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กำหนดและเนื้อหาในสัญญาจ้างสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานท้องถิ่น เพื่อป้องกันมิให้คนไทยตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวง

         จึงขอแจ้งเตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งโดยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : กรมการจัดหางาน

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************