นักวิจัยชี้ ผู้หญิงที่เป็นไมเกรน เสี่ยง “ตายเร็ว” สูง

loading...

safe_image

นักวิจัยชี้ ผู้หญิงที่เป็นไมเกรน เสี่ยง “ตายเร็ว” สูง
ทีมวิจัยผสมระหว่างสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีนำโดยนายแพทย์ โทเบียส เคิร์ท แห่งสถาบันสาธารณสุขเบอร์ลิน กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เผยแพร่ผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า สตรีที่เป็นไมเกรน มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าปกติจากอาการหัวใจวาย

ทีมวิจัย ใช้วิธีเฝ้าติดตามกลุ่มตัวอย่างสตรีที่เป็นไมเกรนจำนวนมากกว่า115,000 คน อายุระหว่าง 25-42 ปี เป็นเวลากว่า 10 ปี โดยผลการติดตามพบว่า ผู้ที่มีอาการไมเกรนหรืออาการปวดศีรษะข้างเดียวเรื้อรังตั้งแต่ระดับปานกลาง จนถึงระดับรุนแรงมีแนวโน้มมากกว่า50 เปอร์เซ็นต์ที่จะเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าว โดยผู้ป่วยไมเกรนจะมีอาการโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาและมีโอกาสที่จะเสีย ชีวิตเร็วกว่าปกติจากอาการหัวใจวายสูงมาก

loading...

 

รายงาน ชิ้นนี้ถือเป็นรายงานชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นว่าไมเกรนเป็นตัวการก่อให้เกิด โรคหัวใจและหลอดเลือดและเสียชีวิตเร็วขึ้นโดยตรง ทำให้นายแพทย์เคิร์ทชี้ว่า ภาวะไมเกรนควรจะนำไปใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด เลือด อย่างน้อยก็ในผู้หญิง อย่างไรก็ตามนายแพทย์รายนี้เชื่อว่าผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้กับ ผู้ชายได้ในทำนองเดียวกัน
ทีมวิจัยระบุด้วยว่าเนื่องจากมีผู้เป็นไมเกรนกันเป็นจำนวนมาก จึงเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการทำความเข้าใจกับโรคนี้ รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกัน อย่างเช่นจำเป็นต้องมีการวิจัยที่สามารถชี้ชัดว่ายาลดไขมันจำพวกสตาติน (statins) และวิตามินดี มีส่วนลดอาการไมเกรนกับโรคหัวใจและหลอดเลือดได้จริงหรือไม่ เป็นต้น

ที่มา : .liekr

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************