ผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรส 10 ประการ ก่อนตัดสินใจจดทะเบียนอ่านเลย!

loading...
 
ผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรส 10 ประการ ก่อนตัดสินใจจดทะเบียนอ่านเลย!

เชื่อว่าคู่รักหลายๆคู่ที่กำลังจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต้องเคยคุยกันว่า จะจดทะเบียนสมรสกันดีไหม? หรือบางคู่อาจจะตัดสินไม่คิดจดทะเบียนสมรสแล้ว หรือบางคู่ก็จดไปแล้ว ไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไร หรือเคยฟังใครแนะนำมา ก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะจดไม่จดดี ควรรู้ว่าที่จริงแล้ว มันมีผลอย่างไรตามกฎหมาย เราขอแนะนำผลในทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสมาให้ทราบกัน

เมื่อจดทะเบียนแล้วกฎหมายกำหนดว่า…

1.สามีภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันและกัน ตามความสามารถและฐานะ ดังนั้น หากสมรสกันแล้วสามีไม่เลี้ยงดูภริยาเลย ภริยาก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้สามีมาเลี้ยงดูได้ (ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสก็ไม่มีสิทธิตามกฎหมายนะ)

2.ทรัพย์สิน (รายได้ เงินเดือน) ของแต่ละฝ่ายที่ได้มาหลังจากสมรส ให้ถือว่าเป็น สินสมรส ผลคือทั้งสามี ภริยาจะต้องจัดการสินสมรสร่วมกัน หรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการขาย จำนอง ให้กู้ยืม เช่น เอาเงินเดือนไปปล่อยกู้ เอาบ้านที่ซื้อและได้มาระหว่างสมรสไปขาย เป็นต้น หากแอบทำไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย อีกฝ่ายก็สามารถขอศาลให้เพิกถอนสัญญานั้นได้

3.เมื่อจดทะเบียนสมรสลูกที่เกิดมาระหว่างสมรสจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชาย หรือลูกที่อยู่ด้วยกันก่อนสมรส เมื่อสมรสกันลูกก็จะเป็นบุตรโดยชอบฯของบิดาเช่นเดียวกัน ผลของการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย คือ ลูกจะมีสิทธิที่จะรับการอุปการะจากบิดา ใช้นามสกุล และสิทธิที่รับมรดกของบิดา (หากไม่สมรสแต่อยากจะให้ลูกเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย ก็สามารถให้บิดาไปจดทะเบียนรับรองบุตรที่อำเภอได้) หากอีกฝ่ายไม่ยอม ก็ต้องฟ้องศาลดังนั้น หากคิดจะมีลูกด้วยกัน ก็ควรคิดถึงสิทธิที่ลูกควรจะได้รับด้วย (แต่ลูกจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เสมอ)

4.สิทธิในการ “รับมรดก” จากอีกฝ่าย นอกเหนือจากสินสมรส เช่น ทรัพย์สินที่อีกฝ่ายมีอยู่ก่อนสมรส หรือได้จากมรดกมา หากเสียชีวิตแล้ว ทรัพย์สินดังกล่าว (กฏหมายเรียกว่าสินส่วนตัว) จะให้กับทายาท (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ กฎหมายมรดก) และคู่สมรส หากใครไม่จดทะเบียนสมรสก็หมดสิทธิรับมรดก นอกจากอีกฝ่ายจะเขียนพินัยกรรมไว้ให้

5.สิทธิในการ “แจ้งความ ฟ้องคดี” แทน เช่น หากสามีโดนทำร้ายร่างกายจนสลบไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถไปแจ้งความด้วยตนเอง ภริยาสามารถแจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินคดีแทนได้ ไม่ว่าจะฟ้อง ถอนฟ้อง

loading...

6.สิทธิในการ “ลดหย่อนภาษี” สำหรับคู่สมรส กรณีอีกฝ่ายไม่มีเงินได้ หรือกรณีคิดภาษีรวมกัน 20,000 บาท

7.คู่สมรสต้อง “รับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้สิน” ที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ผ่อนบ้าน กู้เงินมาประกอบธุรกิจในครัวเรือน เป็นต้น(สามีผ่อนรถยนต์ให้ภริยาน้อยขับ ไม่ถือเป็นหนี้สินที่ใช้ในครัวเรือน)

8.สิทธิตามกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และอื่นๆอีกมากมาย

ผลของกฎหมายเมื่อสมรสแล้วหย่าร้าง

9.เมื่อแยกทางกันแล้ว โดยการ “หย่า” สินสมรสจะถูกแบ่งเท่าๆกัน ไม่ว่าจะเป็นเงิน บ้าน ที่ดิน รถ ไม่ว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่ได้เป็นคนหารายได้เลย เพราะกฏหมายถือว่าเมื่อสมรสแล้วเป็นบุคคลคนเดียวกัน (พ่อบ้านหรือแม่บ้าน ถึงจะไม่ได้หารายได้แต่ก็เป็นผู้สนับสนุนและทำให้ครอบครัวอยู่ได้อย่างมีความสุข)

10. เมื่อหย่ากันแล้ว หากทำให้อีกฝ่ายต้องยากจนลง เพราะไม่มีรายได้จากการงานที่ทำก่อนสมรส (เช่น ทำธุรกิจส่วนตัวร่วมกัน แต่ภายหลังหย่าภรรยาไม่มีรายได้) ก็มีสิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพจากอีกฝ่ายได้ จนกว่าจะสมรสใหม่ ดังนั้น งานนี้ใครไม่จดทะเบียนสมรส แล้วโดนอีกฝ่ายทิ้ง ก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรได้เลย

เรียบเรียงโดย: รอบด้านดอทคอม และ http://www.robdann.com/wedding-law/
อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3,4 ประมวล รัษฎากร

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************