มันต้องแบบนี้! “รับน้องสร้างสรรค์ อุเทนฯอาสา” ทำความสะอาดทางเท้า แผงกั้น ทาสีตามจุดห้ามจอด

loading...

640_ahj86h9bc6k9dibde9cef

ศิษย์เก่าพร้อมศิษย์ปัจจุบันทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ร่วมกับ มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา เครือข่ายเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง กรุงเทพมหานคร พร้อมองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “รับน้องสร้างสรรค์ อุเทนฯอาสา” เพื่อหวังเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมเสี่ยงไม่สร้างสรรค์ มุ่งสู่แนวทางจิตอาสา ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดทางเท้า แผงกั้น และทาสีตามจุดห้ามจอด ที่ ทางเท้าหน้าสยามสแควร์

640_dffkckki7bfh7b7b8aahi

640_k5iab6c7i9gdc65kdbea7

640_a78d6jb78jcg7bgjba9f9

640_hfkk5bj7be65f7g77akbb

loading...

640_99aa5baj9f6a7d5eaiecb

640_9heabgbkia6ea69kedej7

640_ecf868d8fab5ea6akd9i7

640_i9gcejd88fgfcbk9c5bad

640_6ebgaah99ccagec758akb

640_g6hc85b95ak9fb9bkfaaa

640_ijcda5jd99haeie7hgh89

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************