วิธีทำปุ๋ยยูเรียน้ำ สูตรหนึ่ง ทำง่ายได้ผลดี พืชผลงาม ราคาประหยัด

loading...

54564655645645

1ใช้ถั่วเหลือง 1kg
2กากน้ำตาล 1kg
3น้ำมะพร้าว 10ลิตร
ใช้ถ่วเหลืองดิบๆไม่ต้องต้มหมักรวมกับกากน้ำตาลและน้ำมะพร้าว หมักทิ้งไว้ 14 วัน
กรองเอาแต่น้ำ จะได้น้ำปุ๋ยหมักยูเรีย ที่เทียบเท่า
ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 หนึ่งกระสอบ
แต่เราสามารถทำได้ในราคาไม่เกินร้อย
วิธีใช้สองช้อนแกงต่อน้ำเปล่ายี่สิบลิตร หรือ1/1000
จะฉีดทางใบหรือจะลดโคนต้นก็ได้ทุกๆเจ็ดวันถึงสิบวัน
จะได้เท่ากับปุ๋ยสูตร 57-0-0 เลยทีเดียว

การผลิตปุ๋ยยูเรียอินทรีย์ สูตรสอง
ส่วนผสม
๑. ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง (บด) ๑ กิโลกรัม
๒. สับปะรด ๒ กิโลกรัม
๓. กากน้ำตาล ๓ กิโลกรัม
๔. น้ำชาวข้าว หรือน้ำมะพร้าว ๑๐ ลิตร
๕. จุลินทรีย์หน่อกล้วย ๑ กิโลกรัม

loading...

วิธีทำ / วิธีใช้

๑. ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกัน หมัก ๑๕ วัน (คนทุกวัน)
๒. ใช้ทางดิน ปุ๋ย ๑ ลิตร ต่อน้ำ ๕๐๐ ลิตร
ปุ๋ย ๔ ช้อน ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
๓. ใช้ทางใบ ปุ๋ย ๑ ลิตร ต่อน้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร
ปุ๋ย ๒ ช้อน ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ๔. ปุ๋ยยูเรียน้ำ ๕ ลิตร เท่ากับปุ๋ยสูตร 46-0-0

 

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************