ด่วน…สดๆร้อนๆ!! ชายไทย เตรียมตัวให้ดี พ.ร.บ. เรียกกองหนุนอายุไม่เกิน 60 ปี เข้าฝึกแบบนี้ เตรียมใจไว้ได้เลย!??

loading...

1-103

วันนี้ทางทีมงานได้นำข่าวเกี่ยวกับ ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเห็นชอบ “ร่าง พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง” (วาระแรก) อย่างสะดวกโยธิน
“แม่ลูกจันทร์” โดยสรุปว่า สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือให้อำนาจกระทรวงกลาโหมสั่งเรียกระดมทหารกองหนุนทุกนาย โดยให้กลับมาฝึกอาวุธใหม่ ฝึกวินัยทหารใหม่ เพื่อให้มีความฟิตเปรี๊ยะพร้อมใช้งานได้จริงๆ
ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการออกกฎหมายเพื่อเรียกระดมชายไทยที่เป็นทหารกองหนุนให้กลับไปใช้ชีวิตเป็นทหาร กินนอนในค่ายทหารเป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า ชาย ไทยที่อยู่ในข่ายต้องถูกเรียกกลับไปเป็นกำลังพลสำรองของ 3 เหล่าทัพ มี 4 กลุ่ม ดังนี้คือ

1.นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ

2.นายทหารชั้นประทวนนอกราชการ

3.ทหารกองหนุนประเภท 1 (คือผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นเนื่องจากเรียน รด. ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี)

4.ทหารกองหนุนประเภท 2 (คือผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารแต่โชคดีจับได้ ใบดำ รวมถึงทหารกองหนุนประเภท 1 ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีถึง 60 ปี)

loading...

ผู้มีคุณสมบัติตามสเปกใน 4 กลุ่มนี้ จะได้รับจดหมายเรียกตัวจากกระทรวงกลาโหมให้ไปเข้าค่ายฝึกกำลังพลสำรอง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปีละ 4.5 หมื่นคน

โดนหมด ไม่ว่าบิ๊กเนม หรือโนเนม

โดนหมด ไม่ว่าคนรวย หรือคนจน

โดนหมด ไม่ว่าทำราชการ หรือ ทำงานเอกชน

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า การเรียก ระดมกำลังพลสำรองไม่ใช่ขึ้นกับความสมัครใจของแต่ละคน แต่เป็น “คำสั่ง” ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

ใครเบี้ยว…ไม่ยอมกลับไปฝึกวิชาทหารมีความผิดอาญา

นายจ้างที่ไม่จ่ายค่าแรงลูกจ้างที่ถูกเรียกไปฝึกกำลังพลสำรองก็มีความผิดอาญาเช่นกัน

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************