ผู้ปกป้องรั่วของชาติเรา!! นี่คือสิ่งที่ควรจะแชร์!!! ทหารกล้าที่ยอมตายเพื่อชาติ พวกเขาเหล่านี้เป็นผู้รักษาแผ่นดินให้เราได้อยู่สุขสบาย(รายละเอียด)

loading...

73
ในเพจเฟซบุ๊ก YouLike191 ได้มีการแชร์ภาพและข้อความถึงกรณีการเผยแพร่ภาพข่าวในโลกออนไลน์ และสิ่งที่สมควรจะนำเสนอที่สุดคือการปฎิบัติภาระกิจหน้าที่ของทหารกล้าทั้งหลายที่ได้เสียสละ เสียเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติและรักษาผืนแผ่นดินไทยของเราไว้ และสมควรที่จะเป็นกำลังใจให้กับทหารทั้งประเทศในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งในโพสต์ได้ระบุข้อความว่า….
74

75
“นี้คือสิ่งสมควรที่จะแชร์ เขาเหล่านี้เป็นผู้รักษาแผ่นดินของเราให้เราได้อยู่สุขสบาย…ไม่ไช่.ไปสนใจแต่ดารารถคว่ำไม่ถึงตายแชร์กันทั่วประเทศแต่ชีวิต..ของทหารอาจตายได้ทุกเวลาไม่เห็น.จะมีใครสนใจเรื่องราวเหล่านี้บ้างพอ..ที่จะให้เขามีกำลังสู้ต่อไป…
#สดุดีวีรบุรุษ”
76

loading...

77

78

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************